Tanıtım

Matematik bölümümüzün amacı, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bilime katkı sağlayacak matematikçiler yetiştirebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmelere akademik araştırma ve yayınlarla katkıda bulunmaktır.