Tanıtım

Matematik doğadaki örüntüleri araştıran ve formüle eden bir bilim dalıdır. Fizik, kimya, biyoloji, bilişim, sosyal bilimler gibi oldukça geniş uygulama alanları mevcut olmakla birlikte günümüzde matematiğin, kriptoloji (şifreleme ve kodlama), siber güvenlik, haberleşme güvenliği, yatırım planlaması, borsa, risk analizi, DNA dizilimlerinin görüntülenmesi (biyomatematik), kozmoloji (uzay bilimi) ve daha birçok farklı alanda uygulamaları bulmaktadır. Bölümümüz, temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp potansiyel çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, bilgisayar programlama ve veri bilimi vb. alanlarında da bilgi sahibi mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 2011 yılında kurulan İMÜ Matematik Bölümü Türkçe eğitim vermekte olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almıştır.