Faaliyetler

Tamamlanan Projeler

  1. Dinler A., TUBİTAK 213M549, Eğrisel Nano Yüzeylerde Yüzey Akışkan Etkileşimlerinin İncelenmesi, Yürütücü, 2016- 2018. Bütçe: 80,333 TL.
  2. Savaş, R., Sosyo-Ekonomik düzeyi düşük ailelerin özel yetenekli çocuklarının zeka oyunları ve bilim uygulamaları yöntemi ile erken yaşta tespiti, TR 10 /16 / ÇGE /0055, Yürütücü, 2017-2018. Bütçe: 780.000 TL.
  3. Yeğin Şen, R., Yarı-Riemannsal Uzay Formlarındaki Bikonzörvatif ve Biharmonik Yarı-minimal Yüzeyler, İTÜ BAP, GAP-40722, Araştırmacı, 2017 – 2018. Bütçe: 12.030.01TL
  4. Hiçdurmaz B., Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Geliştirilmiş Sayısal Çözümleri Ve Uygulamaları, İMÜ BAP, Araştırmacı2016 – 2017. Bütçe: 5,779 TL
  5. Savaş, R., Sezer, S.A., Logaritmik İstatistiksel Yakınsaklık için Tauber Teoremler, İMÜ BAP, Yürütücü ve Araştırmacı2016 – 2017. Bütçe: 4,000 TL
  6. Dinler, A., Eğrisel nano yüzeylerde kayma sınır koşullarının teorik ve hesaplamalı incelenmesi,  İMÜ BAPAraştırmacı2013 – 2015. Bütçe: 48,000 TL