Bölüm Başkanı

Prof. Dr.  Rahmet SAVAŞ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ

E-Posta: rahmet.savas@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 3525

Dr. Öğr. Üyesi Betül HİÇDURMAZ

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Betül HİÇDURMAZ

E-Posta: betul.hicdurmaz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 3416 (3416)