Misyon - Vizyon

Vizyon 

Uluslar arası ölçekte yarışabilir düzeyde öğretim üyesi kadrosu ile temel matematik derslerinde yetkin bir eğitimin yanı sıra değişen dünyaya ayak uydurabilecek, matematiğin farklı uygulama alanlarında yetkinliğe sahip matematikçiler yetiştirmek ve bunun için gerekli eğitim-öğretim sistemini sağlamak. 

Disiplinler arası çalışmalara yatkın bir akademik kadro ile öğrencilerin matematiğin bir parçası olmaları için uygulamalar yapacakları bir altyapıyı oluşturmak. 

Özgün yayınlar ve AR-GE çalışmaları yapabilen bir bölüm olmak. 

Eğitimde ulusal ve uluslararası arenada akredite olmak.

Misyon 

Bölümümüz, teknoloji destekli eğitim sistemi ve ders çeşitliliği ile ülke ihtiyacına yönelik alanlarda çalışmalar/projeler yapmayı ve bu alanlarda iş sahibi olacak öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. 

Arzu ettikleri alanda lisansüstü eğitimlerine devam etmeyi teşvik ederek, matematiksel düşünceye sahip, matematik uygulamaları alanlarında kendine bir yön çizecek düzeyde bilgi sahibi, hayat boyu öğrenmeyi amaçlamış, disiplinler arası çalışmalara yatkın, iş birliğine, gelişim ve yeniliklere açık, uluslar arası düzeyde araştırma yapabilen, etik değerlere sahip, topluma hizmeti esas alan mezunlar yetiştirmek.

Değerler

Eğitim ve araştırmada kendini doğru yöne kanalize etmek,

Hayat boyu öğrenmeyi amaçlayarak sürekli kendini geliştiren,

İş birliği, yenilik, gelişim ve araştırmaya açık,

Etik değerlere sahip,

Kamu ve topluma faydayı önceleyen,

Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi,

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,

Öğrenci merkezli eğitim