Aday Öğrencilerimize

31.07.2018

Sevgili Aday Öğrencilerimiz,

Yorucu ve zorlu bir sınav dönemini başarıyla tamamladığınızdan ötürü hepinizi tebrik ederiz. Hayatlarınızın önemli bir dönüm noktası olan üniversite ve bölüm tercihi yapma aşamasında sizleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik Bölümü hakkında bilgilendirmek isteriz.

2010 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), araştırmayı temel alan, toplum ve medeniyet odaklı yeni nesil bir devlet üniversitesidir. 2011 yılında kurulan Matematik Bölümümüz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almaktadır. Üniversitemiz kampüsleri, zengin tarih ve kültürel mirasın merkezi olan İstanbul’un Anadolu yakasında yer almaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim üniversitemizin Orhanlı (Tuzla) kampüsünde sürdürülecektir. Öğrencilerimiz Orhanlı’da şehrin gürültüsünden uzak, nezih bir ortamda eğitim görme imkânına sahip olacak, aynı zamanda tüm kampüslerdeki modern materyaller ve ileri teknoloji ile donatılmış kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları ve konferans salonlarından verimli bir şekilde yararlanabilecektir. Kampüsümüzde ayrıca öğrencilerimizin sosyalleşme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern tasarımlı alanlar da mevcuttur.

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir. Ayrıca, puan sıralamasına göre ilk 5 öğrenciye, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olanağı sunulmaktadır. İngilizce hazırlık eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yıl süreli verilmektedir.

Matematik doğadaki örüntüleri araştıran ve formüle eden bir bilim dalıdır. Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanı sıra, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artmakta, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son birkaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Günümüzde de matematiğin, veri madenciliği, Kriptoloji (şifreleme ve kodlama), siber güvenlik, yatırım planlaması, borsa, risk analizi, DNA dizilimlerinin görüntülenmesi (Biyomatematik), Kozmoloji (Uzay Bilimleri) ve daha birçok farklı alanda uygulamaları bulmaktadır.

Yenilikçi bakış açısıyla tasarlanmış lisans programımızı tamamlayan öğrencilerimiz, temel matematik derslerinin yanında aldıkları fen, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki seçmeli dersler ya da değerlendirdikleri çift ana dal ve yan dal imkanları ile çok yönlü matematikçiler olarak yetiştirilecektir. Bununla birlikte doğa bilimleri, sosyal bilimler ve mühendisliğin ilgili alanlarında yüksek lisans çalışması yapmaya da hazır bir şekilde mezun olacaklardır.

Bölümümüz öğretim üyeleri teorik matematik ve uygulamalı matematikteki çalışmalarıyla seçkin bir konuma gelmiş, genç ve dinamik bilim insanlarından oluşmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, seçmeli ve zorunlu dersler aracılığı ile sağlam bir matematik altyapısı oluşturacaklardır. Öğrencilerimiz, ayrıca diğer alanlardan seçmeli dersler alarak farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilme imkânına sahip olacaklardır.

İMÜ Matematik bölümü mezunları, öncelikle matematik alanında lisansüstü eğitim alarak üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında matematiksel araştırma yapma şansına sahiptir. Ayrıca, sigortacılık, banka ve finans sektöründe, devlet kurumlarında ve muhtelif kurumların AR-GE birimlerinde görev yapabilirler. Lisans eğitimi boyunca aldığı matematik dersleri ve edindiği yazılım bilgisiyle, teknoloji üreten kurumlarda yazılımcı olarak çalışabilirler. Çoğu banka, sigorta ve diğer özel kuruluşlarda risk analisti ve yatırım planlamacısı olarak çalışabilirler. Bütün bu olanakların yanında öğrencimiz, üniversitemizin Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayarak matematik öğretmeni olma imkanına da sahiptirler. Öğrencilerimiz, Türkiye’nin en sanayileşmiş şehri olan İstanbul’da okumanın sayısız avantajlarına sahip olacaktır. Bu sayede yer almak istediği sektörde en ileri gelen kuruluşlarla doğrudan temasa geçebilmesi mümkün olacaktır.

Öğrencilerimizin bir kısmı temel matematik bilgisini dilediği farklı disiplinlerden birinde Çift Anadal Programı (ÇAP) veya Yandal Programı yaparak geliştirebilir ve zenginleştirebilir. Bunlar muhtelif mühendislik bölümleri ve sosyal bilimlerden bazı bölümler olabilir. Buna ek olarak, öğrenci değişim programları ile Avrupa’daki diğer matematik bölümlerini tanıma, yabancı dil yeteneğini geliştirme, bunun yanında gittiği ülke ile ilgili kültürel birikime sahip olma ve sosyal becerilerini artırma olanakları da vardır.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında kaliteli ve modern bir matematik eğitimi almak isteyen siz değerli aday öğrencilerimizi İMÜ Matematik Bölümü ailesine katılmaya davet ediyoruz.