Lisans

*2020-2021 Güz dönemine ait ders izlencelerine buradan erişilebilir.

T.C.
       İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
      MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  MATEMATİK BÖLÜMÜ
MATEMATİK LİSANS PROGRAMI
4 YILLIK DERS PLANI
I. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
İMU 031 Türk Dili I / Turkish Language I Z 2 0 2 2
İMU 011 İngilizce I / English I Z 2 0 2 2
MAT 111 Analiz I / Analysis I Z 4 2 5 8
FİZ 101 Fizik I / Physics I Z 3 0 3 4,5
MAT 113 Analitik Geometri I / Analytical Geometry I Z 3 0 3 5
BİL 101 Bilgisayar Programlama /  Computer Programming Z 2 2 3 6
MAT 115 Soyut Matematik / Abstract Mathematics Z 3 0 3 5
TOPLAM 19 4 21 32,5
II. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
İMU 032 Türk Dili II / Turkish Language II Z 2 0 2 2
İMU 012 İngilizce II / English II Z 2 0 2 2
MAT 112 Analiz II / Analysis II Z 4 2 5 8
FİZ 102 Fizik II / Physics II Z 3 0 3 4,5
MAT 114 Analitik Geometri II / Analytical Geometry II Z 3 0 3 5
BİL 102 Nesneye Yönelik Programlama ve Algoritmalar / Object Oriented Programming and Algorithms Z 3 2 4 6
TOPLAM 17 4 19 27,5
III. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
İMU 021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I / Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution I Z 2 0 2 2
MAT 211 Analiz III / Analysis III Z 4 2 5 8
MAT 213 Lineer Cebir I / Linear Algebra I Z 4 0 4 6
MAT 215 Diferansiyel Denklemler I / Differential Equations I Z 4 0 4 5
MAT 217 Olasılık / Probability Z 3 0 3 5
Üniversite Seçmeli Ders I / University Elective Course I S 3 0 3 4
TOPLAM 20 2 21 30
IV. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
İMÜ 022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution II Z 2 0 2 2
MAT 212 Analiz IV / Analysis IV Z 4 2 5 8
MAT 214 Lineer Cebir II / Linear Algebra II Z 4 0 4 6
MAT 216 Diferansiyel Denklemler II / Differential Equations Z 3 0 3 5
MAT 218 İstatistik / Statistics Z 3 0 3 5
Üniversite Seçmeli Ders II / University Elective Course II S 3 0 3 4
TOPLAM 19 2 20 30
V. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
MAT 311 Soyut Cebir I / Abstract Algebra I Z 4 0 4 6
MAT 313 Topoloji I / Topology I Z 4 0 4 6
MAT 315 Diferansiyel Geometri I / Differential Geometry I Z 4 0 4 6
Teknik Seçmeli Ders I / Technical Elective Course I S 3 0 3 5
Teknik Seçmeli Ders II / Technical Elective Course II S 3 0 3 5
TOPLAM 18 0 18 28
VI. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
MAT 312 Soyut Cebir II / Abstract Algebra II Z 4 0 4 6
MAT 318 Kısmi Diferansiyel Denklemler / Partial Differential Equations Z 4 0 4 6
MAT 320 Nümerik Analiz / Numerical Analysis Z 4 0 4 6
MAT 302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri / Scientific Research Methods Z 2 2 3 4
Teknik Seçmeli Ders III / Technical Elective Course III S 3 0 3 5
Teknik Seçmeli Ders IV / Technical Elective Course IV S 3 0 3 5
TOPLAM 20 2 21 32
VII. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
MAT 411 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I / Complex Functions Theory I Z 4 0 4 6
MAT 413 Reel Analiz / Real Analysis Z 4 0 4 6
MAT 401 Mezuniyet Çalışması I / Graduation Study I Z 5 2 6 8
Teknik Seçmeli Ders V / Technical Elective Course V S 3 0 3 5
Teknik Seçmeli Ders VI / Technical Elective Course VI S 3 0 3 5
TOPLAM 19 2 20 30
VIII. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
MAT 414 Fonksiyonel Analiz / Functional Analysis Z 4 0 4 6
MAT 416 Sayılar Teorisi / Number Theory Z 4 0 4 6
MAT 402 Mezuniyet Çalışması II / Graduation Study II Z 5 2 6 8
Teknik Seçmeli Ders VII / Technical Elective Course VII S 3 0 3 5
Teknik Seçmeli Ders VIII / Technical Elective Course VIII S 3 0 3 5
TOPLAM 19 2 20 30
TOPLAM 151 18 160 240
* Öğrenciler mezun olabilmek için üniversitenin diğer fakültelerinden alacakları 2 tane Üniversite Seçmeli dersi tamamlamalıdır.
** Öğrenciler mezun olabilmek için 8 tane Teknik Seçmeli dersi, en az 4 tanesi MAT kodlu olacak şekilde tamamlamalıdır.
Dersler Ön Koşul Dersleri
MAT 112 MAT 111 
MAT 114 MAT 113
MAT 211 MAT 112
MAT 212 MAT 211
MAT 214 MAT 213
MAT 216 MAT 215
MAT 311 MAT 115
MAT 312 MAT 311
MAT 314 MAT 313
MAT 316 MAT 315
MAT 317 MAT 215, MAT 216
MAT 412 MAT 411
MAT 415 MAT 215, MAT 216
MAT 420 MAT 318
MAT 421 MAT 320
Matematik Bölümü Teknik Seçmeli Dersler Listesi
Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Z/S T U Krd AKTS
MAT 314 Topoloji II / Topology II S 3 0 3 5
MAT 316 Diferansiyel Geometri II / Differential Geometry II S 3 0 3 5
MAT 317 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri / Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations S 3 0 3 5
MAT 319 Fark Denklemlerine Giriş / Introduction to Difference Equations S 3 0 3 5
MAT 321 Temel Finans Matematiği / Basic Finance Mathematics S 3 0 3 5
MAT 322 Bulanık Matematiğe Giriş / Introduction to Fuzzy Mathematics S 3 0 3 5
MAT 323 Özel Fonksiyonlar / Special Functions S 3 0 3 5
MAT 324 Matlab ile Matematik Uygulamaları / Applications of Mathematics with Matlab S 3 0 3 5
MAT 412 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II / Complex Functions Theory II S 3 0 3 5
MAT 415 Diferansiyel Denklemler ile Matematiksel Modelleme / Mathematical Modelling with Differential Equations S 3 0 3 5
MAT 417 Graf Teorisi / Graph Theory S 3 0 3 5
MAT 418 İntegral Denklemler / Integral Equations S 3 0 3 5
MAT 419 Optimizasyon Teknikleri / Optimization Techniques S 3 0 3 5
MAT 420 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri / Numerical Solutions of Partial Differential Equations S 3 0 3 5
MAT 421 İleri Nümerik Analiz / Advanced Numerical Analysis S 3 0 3 5
MAT 422 Klasik Toplanabilme Metotları / Classical Summability Methods S 3 0 3 5

*Öğrencilerin Metematik lisans programından başarıyla mezun olabilmeleri için gerekli koşullar şöyledir:

1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) zorunlu dersleri; 6 ders, 12 kredi, 12 AKTS

2. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDB) zorunlu dersleri; 4 ders, 12 kredi, 22 AKTS

3. Matematik (MAT) zorunlu dersleri; 26 ders (ikisi mezuniyet çalışması), 105 kredi, 158 AKTS

4. Sosyal seçmeli dersler; 2 ders, 6 kredi, 8 AKTS

5. Teknik seçmeli dersler; 8 ders, 24 kredi, 40 AKTS olmak üzere 45 ders ve 2 mezuniyet çalışması ile toplam 156 kredi ve 240 AKTS alınacaktır. Tüm seçmeli dersler her ders yılının başında belirlenip açıklanacaktır.

Ders içerikleri ve kaynaklarına buradan erişilebilir.