3.Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematikteki Son Gelişmeler Konferansı

19.05.2016

Bilindiği üzere, matematik, kendi içinde multidisipliner bir bilim dalı olup, hem teoride ve hem de uygulamada birçok bilim dalını kapsamaktadır.

3.Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematikteki Son Gelişmeler Konferansı, (“3rd International Conference of Recent Advances in Pure and Applied Mathematics”) (ICRAPAM 2016) teorik ve uygulamalı matematik alanında son gelişmeleri tartışmak için araştırmacı ile profesyonelleri bir araya getirmeyi ve profesyonel bilgiyi matematikçiler arasında teati edebilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda, Teorik ve Uygulamalı Matematik Alanlarındaki konuları içeren bildiriler kabul edilmektedir.

Konferansın ilki 2014 yılında düzenlenmiş olup, bu sene 3.sü gerçekleştirilecektir. Toplam 9 davetli bilim adamı bulunmaktadır.

Konferans İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Institute of Mathematics of National Academy of Science of Ukraine koordinasyonunda 19-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bodrum, Muğla’da düzenlenecektir.

Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz