İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Matematik Konferansı

12.06.2019

ICRAPAM 2019: Teorik ve Uygulamalı Matematikte Son Gelişmeler Konferansının altıncısı 12-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

6. Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematikteki Son Gelişmeler Konferansı, (“6th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics”) (ICRAPAM 2019) teorik ve uygulamalı matematik alanındaki son gelişmeleri tartışmak için araştırmacıları bir araya getirmeyi ve profesyonel bilgiyi matematikçiler arasında tartışabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Konferansa, Teorik ve Uygulamalı Matematik alanlarındaki konuları içeren bildiriler kabul edilmektedir.

Tarih: 12-15 Haziran 2019
Yer: İMÜ Güney Kampüs