ICRAPAM 2016 Konferansına Katıldık

09.06.2016

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emine Can, Matematik Bölümünden Doç. Dr. Rahmet Savas Eren ve Araş. Gör. Dr. Betül Hiçdurmaz ICRAPAM 2016 uluslararası konferansına konuşmalarıyla katılım sağladılar.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ukrayna Ulusal Akademisinin Matematik Enstitüsü tarafından organize edilen bu seneki Soyut ve Uygulamalı Matematikte Son Gelişmeler Uluslararası Konferansı (ICRAPAM 2016) 36 ülkeden 319 katılımcıyla Bodrum, Muğla'da gerçekleştirildi.