Yüksek Lisans

Bölümümüz koordinatörlüğünde disiplinlerarası Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler (UMHB)  yüksek lisans programı yürütülmektedir. 

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler (UMHB); matematik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri ve mühendisliği bir araya getiren ve hızla gelişim gösteren disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Günümüzde bilim ve mühendislikte karşılaşılan problemler bilgisayarların verimli kullanılmasıyla çözülebilmektedir. UMHB, fiziksel, sosyal veya mühendislik problemlerinin matematiksel modellenmesini amaçlamaktadır. Bu anabilim dalı, modellerin bilgisayar yardımıyla sayısal çözümlerinin elde edilmesi için etkin, güvenilir algoritmaların geliştirilmesi ve elde edilen sayısal verilerin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dersler, matematik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri ve mühendislik alanlarından seçilerek esnek bir program oluşturulmuştur. Matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında doktora eğitimine devam etmek isteyen adaylara, ayrıca kamu ve özel sektörde hizmet vermek isteyen adaylara cevap verecek yeterliliktedir.

Program hakkında detaylı bilgilere bağlantıdan ulaşılabilir.